Fakulteta za elektrotehniko Laboratory of Physics
Dodaj med priljubljene Domov Pisite nam
MembersProjectsPartnersPublicationsStudents
 

Filmi poskusov pri Atomiki in optiki

FE :: Laboratory of Biophysics :: Študentske strani :: Filmi poskusov pri Atomiki in optiki

Filmi poskusov (posneti v Peterlinovem paviljonu)

(Seznam poskusov)

10_Naelektritev_in_razelektritev

11_A_Faradeyeva_kletka_na_van_de_Graffovem_generatorju_NOVA

11_B_Razdalja_med_ploscama_kondenzatorjema

11_Odklon_curka_elektronov_v_električnem_polju

11_Slike_električnega_ polja_semena_

12_Kovina_model_elektr_toka

13_DOD_Spremljanje_upornosti_s_temperaturo

13_Spremljanje_upornosti_s_temperaturo

14_A_Elektrolit_prevajanje_elektricnega_toka_v_elektrolitu

14_B__Segreto_steklo_prevaja_el_tok

14_B_Zar_II_Polnjenje_in_praznjenje_kondenzatorja

14_B_Zar_I_Polnjenje_in_praznjenje_kondenzatorja

14_C_Osc_Polnjenje_in_praznjenje_kondenzatorja

14_C_Sila_med_ploscama_kondenzatorja

15_A_DOD_Oerstedov_poskus

15_A_Oerstedov_poskus

15_B_Curek_elektronov_v_magnetnem_polju

15_C_Slike_mag_polja_silnic

15_D_Curek_elektronov_v_magnetnem_polju_paličastega_magneta

16_Sila_na_vodnik_v_magnetnem_polju

17_Navor_na_mag_iglo_v_tokovni_zanki

18_A_Sila_med_vodnikoma

18_B_Sila_med_vodnikoma

19_A_DOD_Hallova_sonda_kot_merilec_magnenetnega_polja

19_A_Hallova_sonda_kot_merilec_magnenetnega_polja

19_B_Indukcija_pri_premikanju_vodnika

1_A_Coulombova_sila_med_naelektrenimi_telesi

1_B_Coulombova_sila_med_naelektrenimi_telesi

20_A_Gugalnica_Indukcija

20_B_Barlovo_kolo_Indukcija

20_C_Lenzovo_pravilo

20_D_Lenzovo_pravilo

21_A1_Potiskanje_palicastega_magneta_v_tuljavo_Indukcija

21_A2_Potiskanje_palicastega_magneta_v_veliko_ploščato_tuljavo

21_B_Vrtenje_tuljave_v_magnetnem_polju-Indukcija

21_C_DOD_Generator_Izmeničnega_Toka__Model_indukcije_za_izmenični_in_istosmerni_tok

21_C_Gener_izmenični_in_istosmerni_tok

21_D_Indukcija_mala_in_velika_tuljava

21_E_Generator_trofaznega_toka

22_Padanje_pločevinastega_traku_v_magnetnem_polju

23_A_Lastna_indukcija_Inducirana_napetost_pri_spremembi_toka_v_induktorju

23_B_Lastna_indukcija

23_B_Transf_jedro_ki_povezuje_2_valjasti_tuljavi

23_C_Transformator_taljenje_svinca_v_obroču

23_D_Model_varilnega_aparata-Transformator

23_E_Transf_jedro_ki_povezuje_2_valjasti_tuljavi

24_A_Zelezna_aluminijasta_in_lesena_palica_v_tuljavi

25_Model_daljnovoda

26_A_Navor_na_tuljavo_med_poloma_magneta

26_B_Navor_Mag_igla_na_grafoskopu

26_C_Magnetna_igla_Nihanje_na_grafoskopu

26_D_instrument_na_vrtljivo_tuljavico

27_Navor_na_tuljavo_med_2_palicastima_magnetoma

28_Navor_pri_ok_tuljavi_v_magnetnem_polju

29_Motor_na_trofazni_tok

2_Sila_med_kroglama_v_odvisnosti_od_razdalje

30_A_Visokofrekvencni_nihajni_krog

30_B_Sevanje_dipolne_antene_stI-stojno_valovanje

30_C_MEH_STOJNO_Kundtova_cev

30_C_Sevanje_dipolne_antene_stI-stojno_valovanje

30_D_VF_Oddajnik_pojemanje_gost_energijskega_toka_z_razdaljo

30_E_VF_Oddajnik_pojemanje_gost_energijskega_toka_z_razdaljo

30_E_Žičnati_model_EM_valovanja

31_A_Hall_Gradient_mag_polja_podkvast_magnet_

31_B_Paramagnet_in_diamagnet_v_nehomogenem_magnetnem_polju

32_Barkhausnov_pojav

33_Duseno_nihanje_Osciloskop

34_B_Osc_Dušeni_nihajni_krog

35_Osc_Fazni_zamik_I_U__kondenzator_upor (2)

36_Potiskanje_plošče_v_kondenzator

37_Odboj_valovanja

38_HITROST_zvok_po_medeninasti_palici

38_Merjenje_hitrosti_svetlobe

39_Polarizacija_dva_polarizatorja

3_A_Delitev_naboja_med_naelektreno_in_nevtralno_kroglo

40_A_Braggov_uklon

40_B_Braggovo_sipanje_na_modelu_kristala

41_Polarizacija_dve_mreži_mikrovalovi

42_Polarizacija_vrv_mehansko

43_Polarizacija_očala

44_Lom_bele_svetlobe_na_tanki_prizmi_Hartlova_plošča

45_Lom_bele_svetlobe_na_debeli_prizmi_mavrica_disperzija

46_Lom_in_totalni_odboj_v_motni_vodi

47_Optični_vodniki_vlakna

48_Hartlova_plošča_leče

49_Krozno_VODA_in_ravno_valovanje

4_Elektroskop

50_Interfer_VODA_Interferenca_in_Huygensovo_nacelo_na_vodni_gladini

51_Uklon_reže

52_Uklon_okrogla_odprtina

53_Optična_mrežica

54_Sipanje_Cvetni_prah

55_Interferenčni_filter

56_Odboj_tanke_plasti

57_Odboj_tanke_plasti

58_Elektroni_interferenca_sipanje_kristal_grafita

59_Odbojnost_II

59_Odbojnost_I

5_Influenca_z_listici_papirja

60_Črtasti_spekt_I_Hg_luč

61_Črtasti_spekt_II_Na

62_Absorpcija

63_Primerjalni_fotometer

64_Leče_sestavljene

65_Mikroskop_povečava_nitka_žarnica

66_Povečava

67_Michelson_Morley

68_Fotoefekt

69_Model_črnega_telesa

6_Influenca-staknjeni_in_razmaknjeni_kovinski_plosci_v_električnem_polju_PRVA

70_Wienov_zakon

7_Influenca-staknjeni_in_razmaknjeni_kovinski_plosci_v_električnem_polju_DRUGA

7_Odvisnost_napetosti_med_ploscama_od_materiala

8_A_van_de_Graffov_generator

8_B_van_de_Graffov_generator_veliki_preboj

9_van_de_Graff_Kovinska_krogla_med_ploscama_kondenzatorja

p43_B_Polarizacija_trije_polarizatorji

p43_C_Brewster_kot_polarizacija_2_del_filma

p71_Ločljivost

p72_Ionizacija_razelektritev

p73_Tok_v_razredčenem_zraku

p74_Wilsonova_II_komora

p74_Wilsonova_I_komora

p75_Fluorescenca

 
Contact webmaster Zadnja sprememba : 8.5.2009