Slovensko English
 

Temeljni predmet in izbirni predmeti

Temeljni predmet*

09-1-01 Biologija, biofizika in tehnologije nanostruktur nosilka: Drobne Damjana 10 KT
1. modul Nanotehnologije in nanobiologija koordinatorka: Drobne Damjana  
2. modul Biofizika bioloških nanostruktur koordinator: Aleš Iglič  

* Študent izbere enega izmed modulov, po želji pa lahko tudi kombinacijo obeh ali oba

Nekateri izbirni predmeti

  NOSILEC SOIZVAJALCI KT
09-2-03 Biofizika membran V. Kralj-Iglič A. Iglič, M. Rappolt, A. Boulbitch, A. 5
15-2-02 Celično biološke metode za študij živih celic P. Veranič   5
02-2-04 Računalniško podprta obdelava in analiza slik F. Pernuš B. Likar 5
09-2-01 Manipulacija in detekcija mikro in nanodelcev D. Križaj   5
09-2-02 Koloidi Kogej   5
09-2-04 Osnove variacijskega računa in reševanje robnih problemov za diferencialne enačbe T. Slivnik   5
FE*/03 Elektrostatika površin in nanostruktur A. Iglič V. Kralj-Iglič 5

* Doktorski študijski program "Elektrotehnika", Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani