Slovensko English
 

Predstavitev znanstvenega področja Nanoznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program: BIOZNANOSTI
koordinator: prof. ddr. Aleš Iglič

namestnica koordinatorja: prof. dr. Damjana Drobne

Nove tehnologije, med katere sodijo nanotehnologije, bodo brez dvoma krojile našo prihodnost. Mnogi menijo, da smo že vstopili v nano-ero, saj se proizvodi nanotehnologij pojavljajo v mnogih izdelkih namenjenih za vsakdanjo rabo.

Nanotehnologije so se uveljavile v farmacevtski, kozmetični, elektrotehniški, tekstilni in živilski industriji. Nanoproizvodi so že dolgo neobhodnega pomena v računalništvu, informatiki, vesoljski tehnologiji in podobno.

 

Proizvodom nanotehnologij je skupno to, da imajo zaradi svoje majhnosti številne posebne lastnosti, ki so drugačne od lastnosti makroskopskih teles in se dajo izkoristiti v praktične namene. Seveda pa se vedno znova pojavlja tudi vprašanje o njihovi varnosti za človeka in okolje.

Znanstveno področje Nanoznanosti, v interdisciplinarnem študijskem programu Bioznanosti, združuje poznavanje lastnosti in proizvodnje nanodelcev in nanomaterialov ter razumevanje interakcij med biološkimi sistemi in proizvodi nanotehnologij. Ta pri nas nova znanstvena smer obravnava tudi vidike varne uporabe nanodelcev in nanomaterialov.

Znanstvena smer Nanoznanosti je izrazito interdisciplinarna. Vsak kandidat bo poglabljal znanje iz svojega osnovnega področja (fizike, biologije, farmacije, medicine, elektrotehnike, živilstva in drugo), hkrati pa se bo seznanil še z nekaterimi drugimi vidiki, ki so skupni vsem področjem nanoznanosti. Kandidati, vpisani na znanstveno področje Nanoznanosti, bodo ob zaključku študija bolje razumeli fizikalne, kemijske, tehnološke in biološke lastnosti ter možnosti uporabe nanodelcev in nanomaterialov.

V izvedbo študija s področja Nanoznanosti se bodo kot predavatelji ali somentorji aktivno vključili številni tuji znanstveniki. Cilj nove znanstvene smeri na UL je omogočiti kandidatom stik z vrhunskimi svetovnimi strokovnjaki na področju nanoznanosti in možnost sodelovanja s tujimi univerzami in inštituti. Ob zaključku študija bodo kandidati vsestransko izobraženi strokovnjaki, sposobni vključevanja v vrhunske projekte s področja nanoznanosti doma in v tujini.